Hoe werken klankschalen?

Je lichaam bestaat voor circa 70% uit water. Door het aanslaan van klankschalen die trilling geven, wordt het water in je in beweging gezet. Net als wanneer je een steentje in het water gooit en er golfjes ontstaan. Je ontspant. Hierdoor kun je stress en andere blokkades los laten.

Om je verder uit te leggen hoe klankschalen werken, vertel ik je eerst iets over resonantie, cymatiek, geluid, de helende kracht van resonantie en over de trilling van water. Ook laat ik je een paar video’s zien ter verduidelijking. Want geluid kan zoveel doen. Inderdaad, zelfs mensen helen.

Resonantie

Wat is resonantie?

Herken je het volgende? Heb jij wel eens last van dat er ’s nachts iemand met een auto voorbij scheurt en een R&B nummer afspeelt met dreunende bassen? Het voelt dan alsof alles trilt tot in de cellen van jouw lichaam.

Alles heeft een trilling, een frequentie en een resonantie. Wij ervaren veel dingen als een vaste stof. Maar het is alles behalve dat. Onder dat oppervlakte ligt een veld van trillende golven en deeltjes.

De wereld is steeds in beweging. Ook al nemen we dit niet altijd waar met het blote oog. Wanneer het om vaste objecten gaat noemen we dat trilling. Als de trilling van twee objecten hetzelfde zijn noemen we dit resonantie.

Wij mensen ‘resoneren’ ook met elkaar. Wij voelen ‘goede vibraties’ van iemand. Dit is meestal zo wanneer wij dezelfde doelen, waarden en overtuigingen hebben als de ander. Wij zitten dan op ‘de juiste golflengte’ met iemand.

Ook andere materie die wij kennen hebben te maken met resonantie. Zoals het breken van een wijnglas, een MRI scan(Magnetic Resonance Imaging) en nierstenen vergruizelen. Zelfs het eten dat warm wordt in de magnetron hebben we te danken aan resonantie.

Cymatiek

Cymatiek experiment; zand op een membraan.

Galileo Galilei onderzocht omstreeks 1602 onder andere geluidsfrequenties. Zijn werk was belangrijk bij de latere ontwikkeling van cymatiek (Griekse woord kyma = golf). Dit is onderzoek naar de manier waarop trillingen, patronen, vormen en bewegingen genereren en beïnvloeden. Het gaat hierbij om drie aspecten: trilling, vorm en beweging.

John Banlieu, Amerikaanse muziektherapeut en schrijver van ‘Music and Sound in the Healing Arts’:

“Er bestaan overeenkomstig cymatische afbeeldingen en kwantumdeeltjes. In beide gevallen is wat een vaste vorm lijkt te zijn ook een golf. Ze zijn beide geschapen en georganiseerd door het principe van de puls (lees: het principe van trilling).”

“Dat is het grote mysterie van geluid: er is geen vastheid! Een vorm die vast lijkt te zijn, wordt in feite geschapen door een onderliggende trilling.’

Cymatiek experiment; een dame zingt en het zand herschikt zich in prachtige patronen. (Vanaf 0:45 sec.)

Geluid

Geluid is een mechanische, longitudinale golf en wordt geproduceerd door kleine, snelle drukveranderingen. De frequentie van een geluidsgolf correspondeert met zijn toonhoogte en verandert niet als hij zich voortplant.  Grote objecten produceren over het algemeen lange golven met een lage frequentie. Kleine objecten korte golven met een hoge frequentie.

De frequentie die een mens kan waarnemen is 20 Hz tot maximaal 20.000 Hz. Dieren kunnen veel meer frequenties waarnemen dan mensen. Daarom slaan dieren ook eerder op de vlucht bij bijvoorbeeld natuurgeweld.

Infrageluid

Infrageluid bestaat uit infrasone trillingen (infra [onder] en sonus [geluid] ofwel ‘beneden het geluid’) en heeft zo’n lage frequentie dat het voor een mens onhoorbaar is. Mensen horen vanaf 20 Hz. Je zou kunnen zeggen dat het geen geluid is, daar het voor het menselijk oor niet hoorbaar is. Het zijn langzame trillingen van bijvoorbeeld grond, lucht of water. Het geluid wordt niet gehoord, maar wel door het lichaam gevoeld.

Natuurgeluiden

J.E. Green schreef in de ‘Journal of the Acoustical Society of America’ de correlatie tussen infrageluid van een storm (natuurlijke oorsprong)  en de invloed die het op mensen had die 2.000 km verderop woonden en normaal weer hadden. Er waren meer auto-ongelukken en er werd meer op scholen gespijbeld wanneer infrageluid ‘hoorbaar’ was, dan wanneer er gewoon weer was.

Walt Disney & infrageluid

Walt Disney en zijn tekenaars brachten de snelheid van het geluid van een tekenfilm terug van 60 naar 12 Hz, versterkten vervolgens het geluid en lieten het in de bioscoopzaal horen. De korte toon die daarvan het resultaat was, maakte het dat vele aanwezigen dagenlang misselijk waren. Hierdoor maakten ze bij toeval kennis met infrageluid. Dat geluid niet hoorbaar is, wil dus niet zeggen dat het er niet is en het geen invloed op je lichaam heeft.

De helende kracht van resonantie

Energetische onbalans veroorzaakt ziekte

Dr. Richard Gerber vertelt in zijn boek ‘Vibrational Medicine’ over MRI-scanners en het gebruik van resonantie. Hij is er van overtuigd dat een fysiek lichaam ziek wordt, wanneer er energetische onbalans in het subtiele of etherische lichaam is.

“Wanneer het lichaam zwak en uit balans is, oscilleert het op een veel minder harmonieuze frequentie dan wanneer het gezond is,” zegt Dr. Gerber. “Door bepaalde frequenties toe te passen, kan het lichaam zichzelf herstellen, het gezonde evenwicht hervinden, en de gifstoffen die het gevolg zijn van ziekte lozen.”

Hedendaagse geluidstherapie

Het gebruik van geluid en licht om te genezen is dankzij de newagementaliteit opnieuw ontdekt. De basis blijft hetzelfde: er zijn goede trillingen, die je goed doen voelen, en er zijn slechte trillingen, die je slecht doen voelen, zoals je in het voorbeeld van Walt Disney kon lezen.

Nicole La Voice, een Frans-Canadese moeder, is één van de pioniers. Zij werd vaak blootgesteld aan röntgenstraling toen ze op een röntgenafdeling werkte. Haar zoon had hierdoor bij de geboorte veel gezondheidsproblemen en als kind een slecht functionerend klierstelsel. Ze vervulde haar wens om haar kind te helpen door een geluidstherapie te ontwikkelen. Ze gebruikte Sound Wave Energy, een specifiek systeem van trillingsfrequenties. La Voice’s idee is dat het lichaam als een symfonie is, waarin elke cel meehelpt om harmonie te bereiken. Ze geeft aan dat haar zoon en vele anderen hierdoor genezen zijn.  La Voice:

“Geluidstherapie heeft als doel de geest tot rust te brengen en het evenwicht te herstellen.”

Er wordt veel onderzoek naar geluidstherapie gedaan. Rupert Sheldrake zegt in de video ‘Of Sound Mind and Body: Music and Vibrational Healing’ dat het menselijk lichaam geneste hiërarchieën van trillingsstructuren zijn, die deel uitmaken van een groter, complexer systeem van trillingsstructuren.

Sympatische resonantie

Jeff Volk, een cymatiek-expert deed vele onderzoeken en schreef in 2002 in ‘Kindred Spirit’ diverse artikelen. Onder andere over Dr. Peter Guy Manners, een Britse natuurgeneeswijzer, welke entrainment gebruikte in de jaren vijfig. Manners legde een verband tussen de resonantiefrequenties van gezond weefsel en organen. Hij ontwierp een manier om deze via trillingen via geluidsgolven rechtstreeks in de zieke gebieden te projecteren. Dit noemt men sympatische resonantie. Jeff Volk:

“De zieke gebieden krijgen via geluidsgolven weer hun oorspronkelijke, gezonde trillingen.”

Chackra’s en geluidsfrequenties

De chakra’s zijn energiecentra in ons lichaam waardoor levensenergie of levenskracht in of uit onze aura stroomt. Ons lichaam, onze geest en onze ziel kunnen hierdoor energetisch met elkaar in harmonie worden gebracht. Wanneer een chakra geblokkeerd is of niet op de juiste frequentie zit, kan dat tot ziekte leiden of zorgen voor een mentaal of fysiek lijden.

‘Als je wilt weten hoeveel invloed geluid heeft, denk dan maar eens wat een zacht gefluister of een angstige gil met je doet.’

Als het lichaam niet meer is dan trillingsenergie, dan zal het laten samenvallen van twee trillingen tot de perfecte harmonie van lichaam en geest leiden.

Trilling van water

Video; een schotel gevuld met water trilt door een sinusgolf 3Hz

Een lichaam bestaat voor gemiddeld 70% uit water. Naarmate je ouder wordt, wordt het percentage iets minder.

Masaru Emoto, auteur van ‘De boodschap van het Water’ en ‘Water weet het antwoord’, toonde de resultaten van de invloed die woorden hebben op de vorm van ijskristallen.

Mooie, symmetrische kristallen ontstaan wanneer je positieve en liefdevolle woorden gebruikt. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer er negatieve en gewelddadige woorden worden gebruikt. Het water ‘zag’ de woorden en pikte de ‘gedachtentrilling’ op en niet een bepaalde geluidsfrequentie. Dit bewijst dat geluid niet eens nodig is om een voorwerp in resonantie te brengen. Met positieve affirmaties train je jouw gedachten over jezelf.  Daarom gebruiken we tijdens de klankschalensessies positieve affirmaties.

Liefdevolle woorden zorgen voor fraaie waterkristallen. Negatieve woorden voor vervormde waterkristallen.

Emoto en andere wetenschappers hebben ook diverse onderzoeken gedaan naar gebed, gesproken woord, muziek en zelfs op papier geschreven woorden die resulteren in mooie of vervormde kristallen.

‘Mooie muziek en klanken resulteren in prachtige waterkristallen.’

Zijn theorie is dat water kan worden beïnvloed door gerichte emotie. Heb je wel eens nagedacht over je eigen gedachten? Soms heb je negatieve en soms liefdevolle gedachten. Als je bedenkt dat een menselijk lichaam gemiddeld uit 70% water bestaat, dan kun je nagaan hoe belangrijk het is dat je je bedenkt welke gedachten je in jouw hoofd toelaat ,welk programma je op tv wilt zien, welke muziek je luistert en met wie je omgaat. Daarom werk ik tijdens de chakra behandeling met klankschalen én positieve affirmaties.

We weten allemaal hoe het voelt als er tegen ons wordt geschreeuwd of als iemand ons lief heeft. En of dat nu iemand anders is of het je eigen gedachten zijn, dat maakt voor het water geen verschil.

Klankschalen en heling van het lichaam

Het ‘Center for Neuroacoustic Research’ en het ‘Calafornia Institute of Human Science’ toonde met wetenschappelijk onderzoek aan dat de geluidstrillingen van Tibetaanse klankschalen een helend effect kunnen hebben.

‘Aangezien je lichaam gemiddeld uit 70% water bestaat kun je nagaan wat klankschalen met je kunnen doen. Wanneer je je helemaal kunt overgeven aan de rust, de klanken en de trilling die de klankschalen voortbrengen, dan kun je in je rust gifstoffen vrijlaten en kan jouw eigen lichaam ervoor zorgen dat je weer in balans komt en heelt. ‘

Geluiden, objecten, gedachten… Alles heeft een frequentie en dus een resonantie.

Bronnen:

  • Boek: Resonantie door M.D. Jones en L. Flaxman
  • Boek: Yoga en Klank door Dick de Ruiter
  • Boek: De boodschap van het Water en Water weet het antwoord door Masaru Emoto
  • Boek:  Vibrational Medicine door Dr. Richard Gerber
  • Boek: Music and Sound in the Healing Arts door John Banlieu
  • Artikelen in Kindred Spirit door Jeff Volk
  • Journal of the Acoustical Society of America door J.E. Green
  • Video Of Sound Mind and Body: Music and Vibrational Healing door Rupert Sheldrake

HOME >